14 مرداد 1399 ساعت 2:49                                   English

شرح وظایف

شرح وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه
معاونت فرهنگی موسسه، سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، هدایت و نظارت و ارزیابی کلیه امور فرهنگی موسسه، از جمله امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه، ورزش و تربیت بدنی، رفاهی و امور انضباطی دانشجویان را در حدود مقررات و ضوابط مصوب بر عهده دارد.
وظایف و اختیارات :
· نیازسنجی و برنامه‌ریزی در ارائه بهینه‌ی خدمات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان
· نظارت بر امور فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و کلیه فعالیت‌های غیرآموزشی و فوق برنامه دانشجویان
· توسعه و تعمیم رشته‌های مختلف ورزشی در موسسه و ارائه‌ی تسهیلات لازم در این زمینه
· برنامه ریزی برای فراهم آوردن امکانات فرهنگی ، هنری برای سایر موسسهیان در چارچوب همکاری با معاونت‌ها و ادارت ذی‌ربط در موسسه.

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161