27 مرداد 1398 ساعت 5:41                                   English

کارشناس مسئول رشته های فنی و مهندسی : هادی رستگار روشن، داخلی 103

کارشناس مسئول رشته های علوم انسانی : علیرضا یکتا مقدم، داخلی 104 

مسئول امور کلاس ها : علی یونس پور بهنمیری، داخلی 101

کارشناس مسول امور فارغ التحصیلان : فاطمه جعفری داخلی 111

معاونت آموزشی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161