27 مرداد 1398 ساعت 5:58                                   English

معاون آموزشی موسسه

نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی روح الامینی
مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت بازرگانی
آدرس ایمیل :
تلفن تماس: 

معاونت آموزشی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161