27 مهر 1398 ساعت 12:02                                   English

 

مدیریت آموزشی 

مدیر آموزش : ماریا چاری، داخلی 102

کارشناس مسئول رشته های فنی و مهندسی : حمید اسماعیلیان، داخلی 103

کارشناس مسئول رشته های علوم انسانی : سید مجتبی اسماعیل نژاد، داخلی 104 

مسئول امور کلاس ها : علی یونس پور ، داخلی 101

کارشناس مسول امور فارغ التحصیلان : فاطمه جعفری داخلی 117


مدیریت تحصیلات تکمیلی


مدیر تحصیلات تکمیلی : ماریا چاری، داخلی 102

کارشناس مسول : سید مجتبی اسماعیل نژاد، داخلی 104 

معاونت آموزشی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161