29 اسفند 1397 ساعت 3:42                                   English
دانشجویان گرامی جهت دریافت کارت ورود جلسه امتحان ازساعت 22 روز دوشنبه 13دی ماه به صفحه کاربری خود در سامانه خدمات آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.
دانشجویانی که قبل از ساعت و تاریخ مذکور کارت دریافت نموده اند نیز به دلیل اشتباهات احتمالی در شماره صندلی یا عدم درج شماره صندلی حتما مجدد کارت ورود به جلسه دریافت نمایند.
برای ورود به جلسه امتحان همراه داشتن کارت الزامی است و عواقب ناشی از نداشتن کارت بر عهده دانشجو خواهد بود.

اداره امتحانات دانشگاه علامه امینی

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161