07 آذر 1399 ساعت 11:39                                   English

جناب آقای مهندس وطن دوست

معاونت محترم دانشجویی دانشگاه علامه امینی
با کمال تاثر و تاسف درگذشت والده مکرمه را خدمت جنابعالی تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی و برای آن مرحومه علو درجات را خواستارم. 

روابط عمومی دانشگاه علامه امینی بهنمیر

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161