26 تیر 1397 ساعت 1:11                                   English
Подробнее на сайте: http://grand-business.ruhttp://free-medicine.ruhttp://pilot-in2it.ruGo to top of pagehttp://begin-travel.ru http://free-health.ruhttp://mellmo.ru http://more-health.ruhttp://israeli-medicine.ru http://german-medicine.ruhttp://medicine-plus.ruhttp://natural-treatment.ruhttp://grand-medicine.ru
http://live-medicine.ru http://rich-health.ru http://firstmedicine.ru
در راستای ارتقای توانمندیهای علمی اعضای هیات علمی تمام وقت و مدعو دانشگاه علامه امینی ،کارگاه آموزشی " ارزشیابی پیشرفت تحصیلی" در روزهای 16 و 17 مرداد ماه در محل سالن جلسات دانشگاه برگزار گردید . مدرس کارگاه جناب آقای دکتر صمد ایزدی ، دانشیار دانشگاه مازندران بود.( برای دیدن تصاویر بییشر کلیک کنید)منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161