10 ارديبهشت 1396 ساعت 3:06                                   English

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند کلیه امتحانات روز سه شنبه 1395/10/21 در روز شنبه 1395/11/02 در همان ساعت مندرج در کارت ورود به جلسه امتحان برگزار خواهد شد.

اداره امتحانات دانشگاه علامه امینی بهنمیر

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info at aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161