06 آبان 1399 ساعت 9:45                                   English
دانشگاه علامه امینی بهنمیر از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 98 برای مهر ماه 98 در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد:
1-علوم تربیتی- مدیریت آموزشی
2-حسابداری
3-حسابرسی
4-مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی
5-مدیریت بازرگانی- گرایش بازرگانی بین الملل
6-مدیریت صنعتی -مدیریت کیفیت و بهره وری
7-مدیریت صنعتی _ تولید و عملیات
8- مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی

متقاضیان از تاریخ 19 لغایت 23 تیرماه به سایت سازمان سنجش مراجعه و یا حضورا به موسسه آموزش عالی علامه امینی مراجعه فرمایند.
اطلاعات بیشتر: 01135750084
09114141959
آدرس :بابلسر-بهنمیر -بلوار امام خمینی -گلستان 15
www.aab.ac.ir
@baauniv

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161