01 آذر 1396 ساعت 18:08                                   Englishدانشجویان محترمی که تمایل به استفاده از غذای گرم سلف سرویس دانشگاه را دارند، هرروز جهت دریافت ژتون غذا برای هفته

بعداز ساعت 13-11به امور دانشجویی مراجعه فرمایند.


((دانشجویان دارای کارت دانشجویی هوشمندجهت شارژکارت خود،ودانشجویان فاقد کارت دانشجویی جهت دریافت ژتون غذا))امور دانشجویی مؤسسه

معاونت دانشجویی و فرهنگی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161