01 آذر 1396 ساعت 18:06                                   English
معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه آموزش عالیعلامه امینی در راستای برگزاری سلسله کارگاههای آموزشی دانش افزایی دانشجویان عزیزدر نظر دارد نوزدهمین کارگاه آموزشی را با عنوان : آموزش مقدماتی " حسابداری عملی " و با بهره گیری از تجربیات 20 ساله استاد ارجمند آقای حمیدرضا غلامی  برگزار کند.
دانشجویان علاقه مند میتوانند تا تاریخ 18/05/96 به امور کلاس ها (آقای یونس پور) مراجعه فرمایند. 

به فراگیرانی که کارگاه مذکور را با مؤفقیت به پایان برسانند گواهی معتبر نیز صادر خواهد شد.

معاونت پژوهشی و فناوری

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161