30 ارديبهشت 1398 ساعت 13:10                                   English
Подробнее на сайте: https://firehealth.ruhttps://enjoyhealth.ruhttps://qualitymedicine.ru https://medicinearea.ruhttps://primemedicine.ruhttps://boomhealth.ru https://fullmedicine.ruhttps://caremedicine.ru https://honeymedicine.ruhttps://youmedicine.ruhttps://forcehealth.ru https://elmedicino.ru
https://luckmedicine.ruhttps://italianmedicine.ruhttps://plusmedicine.ru

پروفایل

دکتر مهدی روح الامینی ، دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161