12 تیر 1399 ساعت 1:48                                   English
1- دکتر حمیدرضا غلام نیا روشن
2- دکتر مسعود باباخانی
3- دکتر علی فرنگی 
4- دکتر عباسعلی پورآقاجان

5 - دکتر سید حسین نسل موسوی
6- دکتر مصطفی گودرزی
6- سجاد سالاری - کارشناسی ارشد حسابداری

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161