01 آذر 1396 ساعت 18:03                                   English
قابل توجه دانشجویان محترم

ساعت فعالیت واحد مشاوره دانشگاه به شرح ذیل میباشد:

- واحد مشاوره برادران: روزهای دوشنبه و چهارشنبه ، ساعت 12-8 ، مشاور : آقای دکتر کامبیز یزدانی

- - واحد مشاوره خواهران: روزهای یکشنبه وسه شنبه ، ساعت 12-8 ، مشاور : خانم سیده سکینه کاظم پور

متقاضیان استفاده از خدمات مشاوره ای جهت تعیین وقت به امور دانشجویی (آقای اسماعیلیان ) مراجعه نمایند.معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161