01 آذر 1396 ساعت 18:02                                   Englishدانشجویان محترمی که تمایل به استفاده از غذای گرم سلف سرویس دانشگاه را دارند، هرروز جهت دریافت ژتون غذا برای هفته

بعداز ساعت 13-11به امور دانشجویی مراجعه فرمایند.


((دانشجویان دارای کارت دانشجویی هوشمندجهت شارژکارت خود،ودانشجویان فاقد کارت دانشجویی جهت دریافت ژتون غذا))امور دانشجویی مؤسسه

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161