01 آذر 1396 ساعت 18:02                                   English
قابل توجه دانشجویان عزیز

سرویس رایگان رفت و برگشت از بابلسر به دانشگاه و بالعکس به شرح ذیل برقرار می باشد.

حرکت از بابلسر ساعت 7/30 از میدان شهربانی

حرکت از موسسه ساعت 17

شماره تماس راننده: 09113123808
آقای روشن

ضمنا جهت برنامه ریزی سرویس دهی رایگان برای روزهای دیگر هفته , متقاضیان استفاده از سرویس به امور دانشجویی مراجعه فرمایند.اموردانشجویی و فرهنگی

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161