12 تیر 1399 ساعت 0:55                                   English
زوجین دانشجویی  که متقاضی شرکت در بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی(طرح ملی همسفرتا بهشت) هستند، جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتربه سامانه ازدواج دانشجویی( ezdevaj.org)مراجعه نمایند.

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161