15 آذر 1398 ساعت 13:01                                   English
photo_۲۰۱۹-۱۱-۱۳_۱۷-۴۱-۵۹
photo_۲۰۱۹-۱۱-۱۳_۱۷-۴۱-۵۹
photo_2019-11-16_08-03-31
photo_2019-11-16_08-03-31
photo_2019-11-16_08-03-41
photo_2019-11-16_08-03-41
photo_2019-11-16_08-03-43
photo_2019-11-16_08-03-43
photo_2019-11-16_08-03-47
photo_2019-11-16_08-03-47
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161