01 آذر 1396 ساعت 18:13                                   English
معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه آموزش عالیعلامه امینی در راستای برگزاری سلسله کارگاههای آموزشی دانش افزایی دانشجویان عزیزدر نظر دارد نوزدهمین کارگاه آموزشی را با عنوان : آموزش مقدماتی " حسابداری عملی " و با بهره گیری از تجربیات 20 ساله استاد ارجمند آقای حمیدرضا غلامی  برگزار کند.
دانشجویان علاقه مند میتوانند تا تاریخ 18/05/96 به امور کلاس ها (آقای یونس پور) مراجعه فرمایند. 

به فراگیرانی که کارگاه مذکور را با مؤفقیت به پایان برسانند گواهی معتبر نیز صادر خواهد شد.

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161