29 خرداد 1397 ساعت 22:25                                   English
دانشجویان عزیزی که تمایل به استفاده از وام های بدون کارمزد صندوق رفاه دانشجویی مؤسسه و نیز وام با کارمزد 4% صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با کارمزد 4درصد و به شرح ذیل را دارند به امور رفاهی و دانشجویی ( آقای اسماعیلیان ) مراجعه فرمایند
1- وام بدون کارمزد صندوق رفاه دانشجویی مؤسسه
- مبلغ وام : تا 70درصد کل شهریه
- کارمزد: بدون کارمزد
— نحوه پرداخت: ماهانه
- مدت پرداخت : معادل با طول مدت تحصیل دانشجو
2- وام باکارمزد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
- مبلغ وام : 20تا 40 درصد کل شهریه
- کارمزد: 4درصد
— نحوه پرداخت: ماهانه و شروع آن 9 ماه بعد از فراغت از تحصیل
معاونت اداری و مالی مؤسسه

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161