21 آذر 1397 ساعت 11:10                                   English
جناب آقای دکتر علی فرنگی عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علامه امینی مقاله خود را در در کنفرانس بین المللی
International Conference on Economics and Business Management (ICEBM) - Barcelona , Spain
که در تاریخهای 15 و 16 نوامبر در شهر بارسلونا کشور اسپانیا برگزار گردید بصورت سخنرانی ارائه نمودند آرزوی مؤفقیت نامبرده را از خداوند متعال خواستاریم.


"روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی علامه امینی "

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161