28 آبان 1398 ساعت 23:30                                   English

تماس

فرم تماس

Подробнее на сайте: https://queauto.ruhttps://houserich.ru
https://houseleux.ruhttps://qualcomp.ruhttps://teocreditus.ruGo to top of pagehttps://ducauto.ruhttps://computertip.ruhttps://elcomputer.ru https://comphitech.ruhttps://holdcomputer.ruhttp://miratalk.com/https://leostroi.ruhttps://boldomstroi.ruhttps://leorealty.ruhttps://sedoauto.ru
ارسال یک ایمیل
(انتخابی)

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161