27 مرداد 1398 ساعت 5:17                                   English

گالری تصاویر

رونمايي دانشجويي خودرو كم مصرف نوشيكا

DSCF8775
DSCF8776
DSCF8776
DSCF8778
DSCF8778
DSCF8781
DSCF8781
DSCF8789
DSCF8789
DSCF8792
DSCF8792
DSCF8794
DSCF8794
DSCF8795
DSCF8795
DSCF8797
DSCF8797
DSCF8798
DSCF8798
DSCF8800
DSCF8800
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۳۴۴۴_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۳۴۴۴_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۳۵۳۶_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۳۵۳۶_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۴۳۴۲_SRES
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۴۳۴۲_SRES
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۴۸۱۲_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۴۸۱۲_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۴۸۲۴_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۴۸۲۴_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۵۲۲۷_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۵۲۲۷_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۵۲۴۵_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۵۲۴۵_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۵۲۵۵_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۵۲۵۵_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۵۳۳۹_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۵۳۳۹_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۵۳۴۷_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۵۳۴۷_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۵۴۰۱_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۵۴۰۱_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۵۴۰۹_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۵۴۰۹_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۵۴۳۷_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۱۵۴۳۷_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۲۱۱۳۴_HDR
P_۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۲۱۱۳۴_HDR
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161