02 شهریور 1396 ساعت 14:59                                   English

گالری تصاویر

کسب مقام نائب قهرمانی تیم کشتی در المپیاد دانشجویان کشور

Koshti-01
Koshti-01
Koshti-02
Koshti-02
Koshti-03
Koshti-03
Koshti-04
Koshti-04

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161