23 خرداد 1403 ساعت 23:10                                   English
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد :
دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه خود را تا پایان شهریور ماه 1395 دارند باید حداکثر  تا تاریخ 15 شهریور ماه ، یک نسخه از پایان نامه کامل شده خود را که به تایید اساتید راهنما و مشاور رسیده باشد راجهت انجام مراحل داوری و ... تحویل امور پژوهشی نمایند در غیر اینصورت امکان دفاع وجود نخواهد داشت و در ترم آتی باید مجددا درس پایان نامه را اخذ نمایند

مدیریت تحصیلات تکمیلی (95/05/23)

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161