13 بهمن 1401 ساعت 21:49                                   English

جذب دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی و کاردانی برای بهمن 99 در رشته های ذیل:

دانش آموزان فنی و حرفه ای و کاردانش نظام 6،3،3نیز مجاز به انتخاب و ادامه تحصیل در این رشته ها می باشند.

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6906

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161