23 خرداد 1403 ساعت 0:25                                   English

اطلاعیه شماره 2 امتحانات نیمسال دوم 1402-1401

دانشجوی گرامی :

ضمن آرزوی موفقیت در امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401، رعایت نکات ذیل جهت شرکت در امتحانات ضروری می باشد:

1 - از تاریخ 20/03/1402 با ورود به صفحه کاربری خود در سامانه خدمات آموزشی نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمائید.

2- بعد از دریافت کارت شرکت در امتحان بررسی نمایید تمامی دروس در کارت شرکت در امتحان درج گردیده باشد وهرگونه مغايرت در تعداد واحد، زمان و تاريخ امتحان، كد درس و ساير مشخصات مندرج در برنامه زمانبندي را قبل از شروع امتحانات به امور آموزشي اطلاع دهید.

3- بهمراه داشتن كارت دانشجوئي جهت ورود به جلسه امتحاني الزامي مي باشد.

4- كليه امتحانات طبق برنامه زمانبندي رأس ساعت و روز اعلام شده برگزار مي گردد، تأخير در ورود به جلسه، محروميت از امتحان را در پي خواهد داشت، لذا توصيه مي شود حداقل نیم ساعت قبل از شروع امتحان در جلسه حضور یابید.

5- هر دانشجو موظف است، در هر جلسه امتحان طبق شماره صندلي (مندرج در کارت ورود به جلسه امتحان) به محل امتحان مراجعه و روي صندلي مربوطه قرار گيرد تا در زمان حضور و غياب، مشكلي بوجود نيايد.

6- بر روی پاسخ نامه حتما نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، نام درس و نام استاد را ذکر نمائید.

7- همراه داشتن تلفن همراه، كيف، جزوه و هرگونه دستگاه الكترونيكي در جلسه امتحان اكيداً ممنوع مي باشد.

8- جابجايي ماشين حساب در جلسه امتحان ممنوع بوده و از تلفن همراه بعنوان ماشين حساب استفاده نگردد. لذا دانشجويان در صورت نياز، ماشين حساب به همراه داشته باشید.

9- از دانشجويان عزيز تقاضا ميشود پس از پايان امتحان، پاسخنامه و سؤال امتحاني را به مراقب مربوطه تحويل و به آرامي جلسه امتحان را ترك نمايند.

10- در صورت عدم حضور در جلسه امتحان بعلت بيماري، لازم است حداكثر بمدت 48 ساعت نسبت به ارائه گواهي پزشكي به امور آموزشي و تكميل فرم مربوطه و تأييد آن توسط پزشك معتمد اقدام نمايند.

در پايان از دانشجويان محترم انتظار ميرود جهت برگزاري بهتر و برقراري نظم با مسئولين امتحانات و انتظامات موسسه همكاري نمايند.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161