11 مرداد 1400 ساعت 10:34                                   English

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به تاخیر در اعلام نتایج و شروع کلاس های دانشجویان جدیدالورود ، زمان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به تعویق افتاده است و در بازه زمانی ۴ الی ۱۵ بهمن ۹۹و بصورت مجازی برگزار خواهد شد. 

جهت اطلاع از تاریخ جدید امتحانات خوداز تاریخ 99/10/5 به صفحه کاربری خود در سامانه خدمات آموزشی مراجعه فرمایید.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161