11 مرداد 1400 ساعت 10:35                                   English
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی : دکتر مهدی روح الامینی
معاون دانشجویی و فرهنگی : مهندس مهدی وطن دوست
معاون اداری و مالی : علی اکبر جعفری
معاون پژوهش و فناوری : مهندس حسن عمرانی
معاون عمرانی : دکتر سید محمد سیدحسینی

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161