24 تیر 1403 ساعت 15:25                                   English

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی : دکتر شیرزاد کوپائی حاجی
معاون دانشجویی و فرهنگی : دکتر جلال قنبری
معاون اداری و مالی :  دکتر علی اکبر جعفری
معاون پژوهش و فناوری : دکتر حسن عمرانی
معاون عمرانی : دکتر سید محمد سیدحسینی

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161