24 تیر 1403 ساعت 17:25                                   English

با توجه به نزدیکی امتحانات پایان ترم و ضرورت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان و نیز بررسی پروفایل شخصی ضروری است تا دانشجویان محترم:

📍 از روز 20 خرداد ماه با ورود به صفحه کاربری خود در سامانه خدمات آموزشی ، کارت ورود به جلسه امتحان را دريافت نمایند و نسبت به کنترل نام دروس، تاریخ و ساعت امتحان خود در سامانه خدمات آموزشی اقدام نمایند و سوالات و مشکلات احتمالی خود را از طریق شماره های ذیل پیگیری فرمایند.

01135750810 الی 15 داخلی 10۳،104 و 10۱ (اداره آموزش) و داخلی 108 (امورمالی)
شماره های تماس در برنامه های ارتباط جمعی
09114769533 (مدیریت فناوری اطلاعات)
09114141959 (روابط عمومی )
📍لازم به ذکر است به همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد و مسئولیت آن بر عهده دانشجو می باشد.

                                     
                                                                                                   

 

                                                📝اداره امتحانات دانشگاه علامه امینی بهنمیر

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161