23 خرداد 1400 ساعت 8:02                                   English

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم كارشناسي ‌ارشد ناپيوسته پذيرش براساس سوابق تحصيلي سال 1399

ضمن عرض تبریک و خیرمقدم وآرزوي موفقيت براي كليه‌ پذیرفته شدگان محترم كارشناسي ‌ارشد ناپيوسته "پذيرش براساس سوابق تحصيلي" سال 1399بدینوسیله زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.
- تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته شدگان :
از روز چهارشنبه 99/10/17لغایت دوشنبه 99/10/22
توجه :كليه پذيرفته شدگان مي‌بايست در زمان مقرر براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه بموقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام، به منزله انصراف از ادامه تحصيل آنان تلقي خواهد شد.
- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌ 
1- اصل‌ و يك برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌.
تبصره ‌-آن دسته از پذيرفته‌شدگاني  حداكثر تا تاريخ99/11/30 فارغ التحصیل می شوند مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل در رشته قبولي خود مي‌باشند.

2- اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها
3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌
4- پذيرفته شدگان مرد لازم است با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي‌ ثبت نام و انتخاب رشته پذيرش با سوابق تحصيلي (معدل) مقطع كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ سال 1399 واجد شرايط لازم بوده و گواهي مربوط به دانشگاه محل قبولي ارائه دهند.
اطلاعات بیشتر: 01135750084 ، 09114141959
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161