24 تیر 1403 ساعت 16:10                                   English

به اطلاع دانشجویان محترم جدیدالورود می رساند:
مطابق سنوات گذشته طرح جامع سلامت روان دانشجویان ورودی جدید سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مقاطع مختلف در حال اجرا می باشد. کلیه دانشجویان ضمن مراجعه به سامانه سجاد حداکثر تا پایان آذرماه نسبت به تکمیل فرم ها اقدام نمایند.
لینک آدرس سامانه کارنامه سلامت دانشجویان:
http://portal.saorg.ir/mentalhealth
معاونت دانشجویی و فرهنگی

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161