03 خرداد 1401 ساعت 7:23                                   English
دانشجویانی که در این ترم بدهکار می باشند هر چه سریع تر نسبت به تسویه شهریه خود اقدام نمایند.
دانشجویان گرامی به منظور عدم مشکل و ازدحام در زمان امتحانات و سهولت در دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم، از هم اکنون شروع به تسویه نمایید.
لازم به ذکر است عواقب تاخیر تسویه حساب( اعم از مالی و آموزشی و تاخیر در سر جلسه امتحان ) شخصا بر عهده دانشجو می باشد.                                                                                                                                                                               معاونت اداری و مالی

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161