23 خرداد 1403 ساعت 1:04                                   English
 برگزاری کارگاه آموزشی :
معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه آموزش عالی علامه امینی در راستای برگزاری سلسله کارگاههای آموزشی دانش افزایی دانشجویان عزیزدر نظر دارد نوزدهمین کارگاه آموزشی 40 ساعتی را با عنوان : آموزش مقدماتی " حسابداری عملی " و با بهره گیری از تجربیات 20 ساله استاد ارجمند جناب آقای حمیدرضا غلامی برگزار کند.
دانشجویان علاقه مند میتوانندبه امور کلاس ها (آقای یونس پور) مراجعه فرمایند.
برای فراگیرانی که کارگاه مذکور را با مؤفقیت به پایان برسانند گواهی معتبر نیز صادر خواهد شد.

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161