24 تیر 1403 ساعت 15:34                                   English

به اطلاع دانشجویان محترم جدیدالورود می رساند:
با توجه به ضرورت شناخت وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در دوره های مختلف تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، ارشد) جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی حوزه فرهنگی و اجتماعی، مستدعیست با مراجعه به آدرس ذیل پرسشنامه های مربوطه را تکمیل نمایید.
http://smauni.ir
معاونت دانشجویی و فرهنگی

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161