23 خرداد 1403 ساعت 23:26                                   English

هیات موسس

اعضای هیئت موسس به شرح زیر می باشد
1- حجت الاسلام محمد حیدری قاسمی
2- دکتر شمس الدین نیک نامی
3- دکتر سید محمد سید حسینی
4- دکتر احترام خوشبین
5- علی اکبر جعفری
6- محمود اسدی

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161