02 مهر 1402 ساعت 2:49                                   English
کارشناسی پیوسته:
1- مهندسی معماری

کارشناسی ناپیوسته:
1- مهندسی تکنولوژی معماری

کاردانی پیوسته:
1- معماری نقشه کشی
2- نقشه برداری
3- نقشه کشی و طراحی صنعتی

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161