27 خرداد 1398 ساعت 13:56                                   English

کارشناس مسول امور فارغ التحصیلان :

فاطمه جعفری ، داخلی 111


شرح وظایف امور دانش آموختگان :

· بررسي كارنامه هاي ارسالي از اداره امتحانات

· دريافت مدارك لازم طبق بخشنامه همراه تسويه حساب براي صدور گواهينامه موقت

· تايپ گواهينامه موقت والصاق عكس و چك نهايي و چسباندن عكس كه پس از آماده شدن توسط

· واحد تأييد مي شود و به امضاي معاونت محترم دانشجويي و رياست محترم واحد مي رسد .

· تهيه دانشنامه تايپ و الصاق عكس و وارد كردن در CD اطلاعات جهت ارسال به سازمان جهت تأييد نهايي .

· صدور ريز نمرات جهت ترجمه براي وزارت امور خارجه

· پاسخ دهي به نامه هاي ادارات مختلف اعم از تأييديه و ريز نمرات

· دريافت و تحويل مدرك موقت و دانشنامه

· ارسال صورتجلسه مصرف گواهي موقت و دانشنامه هرماهه به سازمان مركزي

· ثبت دانشنامه در دفاتر مخصوص جهت تحويل به فارغ التحصيلان

· تهيه آمار فارغ التحصيلان به تفكيك از بدو تأسيس تا به امروزنکات مهم در صدور گواهينامه پايان تحصيلات:

• دانشجويان محترم بايستي در ترم آخر با مراجعه به بايگاني آموزش از تكميل بودن پرونده خود مطلع شوند كه شامل(اصل مدرك پایه- تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات )

متقاضيان ريز نمرات دو دسته اند:

1- كسانيكه كارت پايان خدمت دارند و دانشنامه تحصيلي آنان صادر گرديده است و پس از صدور دانشنامه (اصل مدرك ) مي توانند براي ريز نمرات اقدام نمايند.

2- کسانی که برگ سبز اعزام بدون غیبت که تاریخ ان نگذشته باشد و دانشنامه آنان صادر گردیده است.

 

 

 

معاونت آموزشی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161