24 تیر 1403 ساعت 15:29                                   English

معاون فنی وعمرانی موسسه


نام و نام خانوادگی : دکتر سید محمد سید حسینی

مدرک تحصیلی :دکتری مهندسی صنایع

سوابق اجرایی :

آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن تماس: 01135750088

شرح وظایف

شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی موسسه


بمنظور دستيابى به نظام مطلوب آموزش عالى و در راستاى تاٌمين فضاهاى مورد نياز آموزشى،ادارى، رفاهى و خدماتى موسسه هماهنگ با برنامه هاى گسترش رشته ها و ظرفيت هاى پذيرش دانشجو و همچنين بهره بردارى و نگهدارى از ساختمانها و تاسيسات زير بنايى،حوزه معاونت عمرانى از اواخر سال 88 در موسسه تشكيل گرديد مجموعه فعاليتهاى حوزه معاونت عمرانى در سه بخش طراحى ،اجرا ونظارت، تعميرات و نگهدارى صورت مى گيرد.

اهداف:
- برنامه ريزى بمنظورايجادفضاهای لازم شامل:ساختمان های آموزشی ،اداری ،رفاهی و ساير ساختمان های موردنياز باكيفيت مطلوب بلحاظ معماری، سازه،اجراء درحداقل زمان ممكن وبادرنظرگرفتن صرفه و صلاح موسسه.

- نگهداری و بهره برداری بهينه از ساختمانهای موجود موسسه.
- ايجاد مجتمع های موسسهی و تجميع مكانهای پراكنده با الويت استفاده از اين مكانها.
- دستيابی باستانداردهای ملی در زمينه فضاهای آموزشی،اداری و رفاهی و غيره.
سياستها:
- احداث بنا با حداقل قيمت و حداكثر سرعت و با كيفيت مطلوب.

- اداره امورعمرانی واحدهای موسسهی باحداكثركارآيی وحداقل نيروی انسانی و هزينه.

- سرمايه گذاری از محل حداقل ⅓ در آمدهای واحد و تاكيد بر استفاده از تسهيلات اعتباری بانكها و ساير منابع.

- افزايش ضريب ايمنی و آسايش بهره برداران از ساختمانهای جديد موسسه.

- توجه بيشتر به زيبا سازی محيط همراه با محوطه سازی فضاهای موسسه.

واحد های تابعشماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161