23 خرداد 1403 ساعت 0:35                                   English

لیست رشته ها و مقاطع تحصیلی گروه کامپیوتر:
کارشناسی پیوسته:

1- مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
کارشناسی ناپیوسته:
1- رشته تکنولوژی مهندسی کامپیوتر
کاردانی پیوسته :
1- رشته کامپیوتر-نرم افزار

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161