23 خرداد 1403 ساعت 23:41                                   English

معاون پژوهشی و فناوری موسسه


نام و نام خانوادگی : حسن عمرانی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری مکانیک 

سوابق اجرایی :

آدرس ایمیل :

تلفن تماس: 01135750088

شرح وظایف

شرح وظایف معاونت پژوهشی وفناوری موسسه


حوزه معاونت پژوهش و فناوري موسسه بـــه عنوان بــــانــي و مسئول پژوهش در موسسه ، با توجه به جايگاه مهم خود سعي در پيشبرد و ارتقـــاء سطــــح كيفي و كمــــي عرصه پژوهش در تمامي زمينه هـا نموده و با اولويت قــراردادن فعاليت هــاي پژوهشي در تلاش است تــا در دهه اول فعاليت خود، جايگاه شايسته اي در بيــن موسسه هاي معتبر ایران پيدا نمايد.

حوزه معاونت پژوهش و فناوري فعاليت هاي متعددي انجام و در اين راه امكانــات و تسهيلات مختلفي را جهت بهره وري بيشتر از نيروي علمي موسسه عرضه مي نمايد تا با ترغيب بيشتر اساتيد و دانشجويان گامي موثر در جهت ارتقاء علمي موسسه برداشته باشــد.
اهداف:

فراهم کردن زمينه های لازم برای افزايش توليدات علمی؛
ايجاد و گسترش کتابخانه های در حد استاندارد و تامين کتب و مجلات مورد نياز کتابخانه ها
گسترش ارتباط با صنعت و جامعه و کاربردی کردن پژوهش ها و هماهنگی های لازم در معرفی دانشجويان کارآموز به سازمانها.
تامين و تکميل تجهيزات آزمايشگاه ها و کارگاههای آموزشی و پژوهشی با همکاری گروه های آموزشی
ايجاد و توسعه مراکز تحقيقاتی (پژوهشکده) با همکاری گروه های آموزشی.
ايجاد و توسعه مراکز رشد با همکاری گروه های آموزشی.
راه اندازی و گسترش انجمن های علمی با همکاری اساتيد و دانشجويان دانشکده ها و گروه های آموزشی ذيربط.

واحد های تابع


مدیرامور پژوهشی : فاطمه نمازی

مدیرفناوری اطلاعات و ارتباطات : جواد قلی تبار، داخلی 113

مدیرکتابخانه و اطلاع رسانی : فاطمه جعفری، داخلی 117

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161