23 خرداد 1403 ساعت 0:15                                   English

وظايف و اختیارات رئيس دانشگاه

 

​ 

-

نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، تربیتی، دانشجويي، اداري و مالي، عمراني و امور خدمات علمي و خدماتی و تمامی ارتباطات داخلي و بين‌المللي دانشگاه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذي‌صلاح؛ 

-

بررسی برنامه‌های راهبردی هیئت امنا، برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت‌های فرهنگی تربیتی، آموزشی، پژوهشي، دانشجویی، درمانی و خدماتی و توسعه مدیریت و منابع مؤسسه در چارچوب برنامه‌های راهبری و تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه؛  

-

 تعیین خط ‌مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياست‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي؛ 

-

هدايت و رهبري فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي و عمراني دانشگاه؛  

-

ارايۀ گزارش سالانه دانشگاه به هيئت امنا؛ 

-

نظارت برحسن اجراي فعاليت‌هاي جاري دانشگاه و مصوبات هیئت امنا و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي در زمینه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی و ارجاع آنها به مقامات ذي‌صلاح؛  

-

مسؤليت کلیۀ امور دانشگاه در حدود مقررات مصوب، نصب و عزل اعضاي هيئت رئيسه، رؤساي دانشكده‌ها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و مديران گروه‌هاي آموزشي؛  

-

اجراي مصوبات و آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ 

-

اجراي مصوبات هيئت رئيسه و شوراي دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي آنان؛  

-

تهيه و پيشنهاد سياست‌ها، اهداف و خط‌ مشي‌ها و برنامه‌های راهبردی براي طرح در هيئت امناء؛  

-

ارائه پيشنهاد تأسيس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شوراي دانشگاه؛  

-

ارائه پيشنهاد همكاري‌هاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه برابر مقررات و ضوابط؛  

-

نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذي‌ صلاح برای استیفای منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانونی (اعم از قضایی،اجرایی، اداری و ...)؛ 

-

نظارت بر امور انضباطي دانشگاه (هيئت علمي، دانشجويان، کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛ 

-

پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه (با هماهنگي هيئت رئيسه) به هيئت امنا؛  

-

 نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور اخراج، ترفیع، ارتقای اعضای هیئت علمی، توسعۀ مدیریت و منابع انسانی،  استخدام، جذب، ارتقا و اخراج کارکنان؛ 

-

 ایجاد شورای مشورتی متشکل از 5 نفر از اساتید شاخص و برجسته در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی ترجیحا با مرتبه بالاتر از استادیار؛

-

تهیۀ آئین‌نامۀ مالی- معاملاتی اداری، استخدامی و تشکیلاتی، نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه و همچنین تغییر و اصلاح آن در چارچوب ضوابط و مقررات و پیشنهاد به هیئت امنا طی مراحل قانونی؛  

-

امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملی اداری و مکاتبات مؤسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی مؤسسه طبق قوانین، آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی اداری. 
شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161