23 خرداد 1403 ساعت 0:26                                   English

هیئت امناء موسسه


آقای حجت الاسلام محمد حیدری قاسمی      روحانی و عضو هیئت موسس
آقای محمود اسدی                                  عضو هیئت موسس
آقای دکترعلی اکبر جعفری                        عضو هیئت موسس
آقای دکتر حسن طاهری                           عضو هیئت علمی
آقای دکتر محمدعلی جعفری                     عضو هیئت علمی
آقای دکتر مسعودباباخانی                         عضو هیئت علمی
آقای دکتر واثقی امیری                          نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آقای دکتر مهدی قاسمی                         نماینده محترم استانداری مازندران

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161