02 مهر 1402 ساعت 3:28                                   English

معاون آموزشی موسسه

نام و نام خانوادگی : دکتر شیرزاد کوپائی حاجی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

سوابق اجرایی : عضو هیات علمی دانشگاه

آدرس ایمیل :

تلفن تماس:01135750815 داخلی 111

شرح وظایف

شرح وظایف معاونت آموزشی موسسه
مهمترين فعاليتهاى دانشگاه با در نظر گرفتن اهداف آموزشى موسسه در حوزه معاونت آموزشى و تحصيلات تكميلى، صورت مى‏پذيرد.
وظایف واختیارات معاونت آموزش
تهيه‏ و پيشنهاد آيين ‏نامه‏ هاى مختلف آموزشى، با همكارى مسئولان مربوطه و نظارت‏ برحُسن ‏اجراى آن؛
تدوين و پيشنهاد اصول كلى برنامه‏ هاى آموزشى دانشگاه و نظارت بر اجراى آنها پس از تصويب ؛
انجام بررسي هاى لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاى آموزشى ؛
مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشى و تنظيم برنامه‏ هاى درسى و امتحانى ؛
برقرارى ارتباط با دانشگاه هاى داخلى و خارجى به منظور جلب همكارى آنان در زمينه‏ هاى مختلف آموزشى ؛
نظارت بر اجراى مقررات و آيين نامه‏ هاى آموزشى، از طريق دفتر نظارت و ارزيابى آموزش دانشگاه ؛
اجراى دوره‏ هاى كوتاه‏ مدت آموزشى ؛
حصول اطمينان از حسن اجراى وظايف واحدهاى تابعه،از طريق اعمال نظارت مستقيم بر كار آنها و نيز ايجاد هماهنگى بين آن واحدها ؛
اجراى دوره‏هاى معادل در مقاطع تحصيلى مختلف در چارچوب كلى ضوابط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ؛
ايجاد زمينه رشد خدمات رايانه ‏اى جهت پيشبرد اهداف آموزشى دانشگاه .

واحد های تابع :


مدیریت آموزشی مدیر آموزش : ماریا چاری، داخلی 102

کارشناس مسئول رشته های فنی و مهندسی : حمید اسماعیلیان، داخلی 103

کارشناس مسئول رشته های علوم انسانی : سید مجتبی اسماعیل نژاد، داخلی 104 

مسئول امور کلاس ها : علی یونس پور ، داخلی 101

کارشناس مسئول امور فارغ التحصیلان : فاطمه جعفری داخلی 117

مدیریت تحصیلات تکمیلی


مدیر تحصیلات تکمیلی : ماریا چاری

کارشناس مسئول : سید مجتبی اسماعیل نژادشماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161