12 تیر 1399 ساعت 1:23                                   English

{tab پروفایل}

دکتر کامبیز یزدانی - دکتری روانشناسی

{tab رزومه}

متن شما ...

{tab پژوهش}

متن شما ...

{tab تماس}

متن شما ...

{/tabs}

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161