06 آبان 1399 ساعت 8:47                                   English
اطلاعیه امور مالی در ارتباط با پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1395:


براساس مصوبه هیات رِئیسه مؤسسه در جهت فراهم نمودن شرایط مناسب برای پرداخت شهریه ،دانشجویان عزیز می توانند بصورت علی الحساب با پرداخت  50 درصد شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1395 خود نسبت به انتخاب واحد بر اساس تقویم اعلامی موسسه  اقدام نمایند و مابقی آن را در طول ترم تسویه نمایند. معهذا دانشجویانی که پرداخت مبلغ مذکور برای آنها امکانپذیر نمی باشد و قصد تقسیط شهریه و یا دریافت وام صندوق رفاه دانشجویی را دارند قبل از تاریخ انتخاب واحد به امور مالی مراجعه نمایند.

                                                                                                                "معاونت اداری و مالی مؤسسه "

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161