23 خرداد 1403 ساعت 0:11                                   English

با حکم آقای دکتر علی اکبر جعفری ، معاون اداری و مالی، آقای هادی شهسواری ، به سمت « کارشناس امور مالی و پشتیبانی » منصوب شد و از خدمات شایسته جناب آقای مهرشاد تقی خانی، در مدت تصدی این پست قدردانی گردید.

روابط عمومی موسسه آموزش عالی علامه امینی، ضمن تبریک به آقای هادی شهسواری، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161